Logo
Kieli:
fi en sv
Vuosi Nimi Tyyppi Koko Kuva
2007 12 boforia Porkkalanselällä
12 bofor på Porkala fjärd
12 Beaufort Wind on the Porkkala Open Sea
öljy
olja
oil on canvas
70 x 150cm 12 boforia Porkkalanselällä
2008 Itämeren ylitys
Överfärd av Östersjön
The Crossing of the Baltic
öljy
olja
oil on canvas
68 x 106cm Itämeren ylitys
2008 Myrsky Pohjoisella Itämerellä
Stormen på Norra Östersjön
The Storm in the Northern Baltic
öljy
olja
oil on canvas
70 x 150cm Myrsky Pohjoisella Itämerellä
2009 Bengtskärin rantapärskeet
Strandsvall på Bengtskär
The Spatters of the Bengtskär
öljy
olja
oil on canvas
70 x 150cm Bengtskärin rantapärskeet
2009 Suomenlahti
Finska viken
The Gulf of Finland
öljy
olja
oil on canvas
80 x 150cm Suomenlahti
2009 Saaristomeri
Skärgårdshavet
The Archipelago Sea
öljy
olja
oil on canvas
70 x 150cm Saaristomeri
2010 Äärimmäinen merenkäynti
Ytterst sjögång
The Ultimate Sea
öljy
olja
oil on canvas
100 x 150cm Äärimmäinen merenkäynti
2010 Itämeri
Östersjön
The Baltic
öljy
olja
oil on canvas
105 x 150cm Itämeri
2011 Selkämeri
Bottenhavet
The Bothnian High Seas
öljy
olja
oil on canvas
100 x 150cm Selkämeri
2012 Pohjanlahti
Bottenviken
The Gulf of Bothnia
öljy
olja
oil on canvas
100 x 150cm Pohjanlahti
2012 Ahvenanmeri
Ålandshavet
The Åland Sea
öljy
olja
oil on canvas
80 x 150cm Ahvenanmeri
2012 Pohjoinen Itämeri
Norra Östersjön
The North Baltic
öljy
olja
oil on canvas
100 x 150cm Pohjoinen Itämeri
2013 Suomenlahden rannalla, Skallerhamn
På stranden av Finska viken
On the Beach of The Gulf of Finland
öljy
olja
oil on canvas
88 x 141cm Suomenlahden rannalla, Skallerhamn
2013 Saunanranta
Bastu strand
The Sauna Beach
öljy
olja
oil on canvas
50 x 150cm Saunanranta
2013 Historiallinen myrsky Perämerellä öljy
olja
oil on canvas
69 x 150cm Historiallinen myrsky Perämerellä
2014 Jurmon selkä
Jurmo Fjärden
öljy
olja
oil on canvas
70 x 130cm Jurmon selkä
2015 Muinainen Itämeri, Litorinameri, Suomen suurin merimaalaus
Forntidens Litorinahavet, Finlands största havsmålning
The Ancient Sea of Litorina, Finlands biggest seapainting
öljy
olja
oil on canvas
160 x 240cm Muinainen itämeri, Litorianmeri, Suomen suurin merimaalaus
2015 Menneisyyden meri öljy
olja
oil on canvas
100 x 150cm Menneisyyden meri
2015 Meren historia
The History of the Sea
öljy
olja
oil on canvas
134 x 200cm Meren historia
2016 Keskiajanmeri
Medeltidshavet
The Medieval Sea
öljy
olja
oil on canvas
120 x 190cm Keskiajanmeri
2016 Yömeri
Natthavet
The Sea in the Night
öljy
olja
oil on canvas
100 x 150cm Yömeri
2016 Myöhäinen ilta merellä öljy
olja
oil on canvas
100 x 150cm Myöhäinen ilta merellä
2016 Lohjanmeri öljy
olja
oil on canvas
134 x 200cm Lohjanmeri
2016 Purjehtija öljy
olja
oil on canvas
69 x 150cm Purjehtija
2016 Sydväst 30ms öljy
olja
oil on canvas
100 x 150cm Sydväst 30ms

2017:

Vuosi Nimi Tyyppi Koko Kuva
2017 Valomeri
Ljushavet
The Sea of Light
öljy
olja
oil on canvas
134 x 200cm Valomeri
2017 Renessanssimeri
Renessanshavet
The Reneissaince Sea
öljy
olja
oil on canvas
100 x 150cm Renesanssimeri
2017 Barokkimeri
Barockhavet
The Baroque Sea
öljy
olja
oil on canvas
100 x 150cm Barokkimeri
2017 Merenkurkku
Kvarken
The Quarken
öljy
olja
oil on canvas
80 x 150cm Merenkurkku
2017 Raumanmeri
Rauma havet
The Sea of Rauma
öljy
olja
oil on canvas
80 x 150cm Raumanmeri
2017 Itämeren historia
Östersjöns historia
The History of the Baltic
öljy
olja
oil on canvas
134 x 200cm Itämeren historia
2017 Ilta Saaristomerellä
Enkväll på Skärgårdshavet
The Evening in The Archipelago Sea
öljy
olja
oil on canvas
100 x 150cm Ilta Saaristomerellä